Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

Acc-silicones Mgr.art. Jan Janda distribútor pre Slovenskú republiku ACC silicones europe Reštaurovanie Re-art Reštaurovanie Re-art www.acc-silicones.com
Ponuka produktov firmy ACC Silicones
Info
Formovací materiály ACC Silicones (dříve Ambersil) si rychle získávají oblibu pro svoje vlastnosti a snadnost používání.
Široký výběr těchto produktů uspokojí požadavky různých formovacích technik. Formovací hmoty ACC vynikají excelentní kopírovací schopností, vysokou pevností v tahu, odolností vůči roztržení, nízkou smrštivostí a vysokou rezistencí vůči pro silikony agresivním látkám (PE, PU, epoxy, ..). Několikanásobné prodloužení umožňuje vyrábět i tzv. svlékací formy, nebo vést dělící roviny z hlediska výhodného odlévání. Adičně vytvrzující silikony vynikají extrémně nízkým smrštěním (méně <0.1%), výbornými mechanickými vlastnostmi a tvarovou stabilitou, vytvrzovací proces lze urychlit zvýšením teploty.

MM230 a MM242 je vhodný pro styk s potravinami, pro potřeby výroby tamponů pro tampónový tisk lze měnit jejich tvrdost v širokém rozmezí pomocí přísady F111/50. MM240T je průhledný a svými vlastnostmi je vhodný zejména pro rapid prototyping, QM260 a QM270 jsou extrémně tvrdé a tvarově stabilní pryže.

Na sérii kondenzačně vytvrzujících silikonů MM9xx je zajímavá možnost jejich modifikace pomocí řady katalyzátorů a tixotropní přísady. Katalyzátory jsou pigmentovány a tím zajištěna vizuální kontrola promísení se základní složkou, volba katalyzátoru upravuje např. odolnost vůči styrenům, polyuretanům, dobu zpracování a odformování. Katalyzátory lze mezi sebou mísit a tím je možno dosáhnout např. optimální doby zpracování, odformování, ... Základní zalévací hmota se pomocí tixotropní přísady MM TA2 mění na hmotu mírně stékavou až špachtlovací, což umožňuje vyrábět tenkostěnné pružné části forem nanášením několika (obvykle 3) vrstev štětcem (samozřejmě bez jakékoliv armovací tkaniny) nebo snímat otisky ze svislých nebo podhledových ploch bez stékání materiálu. Jednotlivé typy silikonů řady MM9xx se mezi sebou dobře pojí a je možné je kombinovat, např. použít nízkoviskózní měkkou hmotu pro otiskovou vrstvu (snadné odvzdušnění) a na další vrstvu použít pevnější pro dosažení lepší tvarové stability. Silikony ACC lze použít i pro zhotovení pružných odlitků, mohou být probarvovány pomocí uměleckých olejových barev nebo práškových pigmentů. Přes vyšší pořizovací náklady na materiál jsou formy zhotovené z těchto materiálů výrazně ekonomičtější : výroba formy trvá kratší dobu - do žádné z vrstev není třeba tupovat armovací tkaninu (pevnost silikonu je dostatečně vysoká i bez ní, navíc by tato tkanina zbavila materiál pružnosti); zhotovení jednoho (i rozměrného) silikonového dílu netrvá většinou déle než jeden den (při použití rychlého katalyzátoru MM Cat R5 cca 4 - 5 hod.), model v podstatě třikrát natřeme vyšpachtlování drobných protitvarů silikonem série MM 9xx s tixotropní přísadou zmenší počet klínů kadlubu (nejlépe před nátěrem třetí vrstvy); forma může být dělená na menší počet dílů (v některých případech je možno formu nedělit a vytvrzený pružný díl jednoduše stáhnout), což zkrátí čas potřebný na její výrobu a podstatně zjednoduší retušování dělících rovin zhotoveného odlitku, reprodukovaný tvar je přesnější, atd.; spotřeba materiálu je poměrně nízká (cca 3 - 3.5kg na čtverečný metr formované plochy) forma vydrží velký počet odlitků (i laminátových nebo polyuretanových), při velkých sériích není třeba formu vyrábět znovu.

Nízkopevnostní řada MM8xx je výbornou alternativou tuzemských produktů, vyrábí se v škále tvrdosti Shore A 10 - 50, na výběr jsou katalyzátory se standardní nebo rychlou dobou vytvrzování, a to průhledné nebo zelené pro snadnou kontrolu promísení. MM4400 je tixotropní silikonová pasta s dobrou tvarovou stabilitou podobná plastelíně používané v dentální protetice, lze s ní vyplňovat protitvary, zesilovat otiskovou vrstvu nebo, v případě méně detailních modelů, použít samostatně.

Gelflex je finančně úsporná recyklovatelná PVC směs podobná želatině, ovšem tvarově stabilnější a nepodléhající hnilobným procesům. Vyrábí se ve dvou standardních stupních tvrdosti - měkký (béžový) a tvrdý ( modrý), oba typy lze mísit a dosáhnout tak požadované tvrdosti. Tento materiál se zvýšením teploty stává tekutým, při cca 140°C se nalije na model, po vychladnutí je možno jej odformovat, proces lze mnohokrát opakovat.

Sortiment Sortiment

Tecnické listy Tecnické listy

Bezpecnostné listy Bezpecnostné listy

Ukážky použitia Ukážky použitia

Cenník Cenník Reštaurovanie Re-art

Akciová ponuka Akciová ponuka

Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: