Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

Acc-silicones Mgr.art. Jan Janda distribútor pre Slovenskú republiku ACC silicones europe Reštaurovanie Re-art Reštaurovanie Re-art www.acc-silicones.com
Ukážky použitia
 • haha
  Silikónová forma na 1/3 model plastiky M.R.Štefánika
  MM 940
 • haha
  Rozoberanie formy
  MM 940
 • haha
  Hotový sadrový odliatok 1/3 modelu plastiky M.R.Štefánika
 • haha
  Polychromovaná trevorezba ako model pre vyhotovenie formy
 • haha
  Príprava deliacej roviny
 • haha
  Nanášanie silikónu MM 940 s katalyzátorom MMcatB5
 • haha
  Na zložitějšie partie bol použitý mäkší MM 906 na zblé plochy tvrdší MM 940
 • haha
  Klínovanie
 • haha
  Príprava na formovanie zadnej strany
 • haha
  Po nanesení prvej vrstvy silikónu MM 940 s MMcatR5
 • haha
  Rozobratá forma po vyhotovení odliadku z epoxidovej živice.

Sortiment Sortiment

Tecnické listy Tecnické listy

Bezpecnostné listy Bezpecnostné listy

Ukážky použitia Ukážky použitia

Cenník Cenník Reštaurovanie Re-art

Akciová ponuka Akciová ponuka

Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: