Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

Výtvarné diela > Rekonštrukcia plastiky M.R.Štefánika.
 • haha
  Retuš 1/3 sadrového modelu
 • haha
  Zváranie ocelovej konštrukcie
 • haha
  Skladanie jadra na ocelovú konštrukciu
 • haha
  Jadro z penového polystirénu
 • haha
  Nanášanie hliny
 • haha
  Nanášanie hliny
 • haha
  Modelovanie
 • haha
  Modelovanie
 • haha
  Modelovanie
 • haha
  Hlinený model 1:1 v- 7,6m
 • haha
  Hlinený model 1:1 v- 7,6m
 • haha
  Hlinený model 1:1 v- 7,6m
 • haha
  Nanášanie sadry na hlinený model
 • haha
  Sádrová forma pred rozobratím
 • haha
  Sádrová forma po vybratí hlineného modelu
 • haha
  Vysekávanie sádrového modelu z formy
 • haha
  Retuš sádrového modelu
 • haha
  Sádrový model 1:1 v 7,6m
 • haha
  Sádrový model 1:1 v 7,6m
 • haha
  Sádrový model 1:1 v 7,6m
 • haha
  Transport rozrezaného sédrového modelu do zlivárne
 • haha
  Osadzovanie bronzových tabulí
 • haha
Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: