Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

O mne Mgr. art. Jan Janda reštaurátor-sochár Reštaurovanie Re-art
Reštaurovanie:

- Člen občanského združenia pre reštaurovania a obnovu pamiatok Restart- www.rest-art.sk
- Členom komory reštaurátorov Slovenska od roku 2004 evidovaný pod číslom 205
- Držiteľom týchto osvedčení na reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:

- S1 - Reštaurovanie drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr
- S6 - Reštaurovanie kamenných plastík, kamenných architektonických článkov, muriva a naväzujúcich omietok
- S9 - Reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok (DO 05/2014)

Iná výtvarná činnosť:

- Portrétni a figuratívni sochárska tvorba
- Užitá plno- plastická i reliéfna sochárska tvorba

Štúdium:

1985 – 1993 ZŠ Dolní Benešov
1993 – 1998 SUPŠ Opava, obor: Tvarování průmyslových výrobků
2000 – 2006 VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania, odbor reštaurovania sôch
Ateliér reštaurovania kamenných sôch a člankov architektury Doc. Jaroslava Kubu, akad. soch.
Ateliér reštaurovania drevenej polychromovanej sochy Prof. Dany Salamonovej, akad. soch.

Distribúcia a poradenstvo:

- Od roku 2006 distribútorom formovacích materiálov firmy ACC Silicones pre Slovensko.
- Od roku 2010 distribútorom produktov firmy Remmers pre Slovensko.
Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: