Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

Remmers Remmers Mgr. art. Jan Janda distribútor pre Slovenskú republiku Remmers
Remmers – Európska jednotka v systémoch pre starostlivosť a ochranu stavebných pamiatok.

Uchovávání staveb ve službách ochrany památek je bezpochyby královskou disciplínou v ochraně staveb. Zde je firma Remmers v Evropě jedničkou.

Zakladatel firmy Bernhard Remmers se v tom od začátku vášnivě angažoval. Přes půl století existuje nanejvýš produktivní vzájemný vztah mezi nejnáročnějšími požadavky restaurátorů a pracovníky vývoje našich systému na konzervaci a restaurování. Zde platí, že člověk roste s úkoly: Kde jinde jsou tak pečlivě analyzovány a zohledňovány specifické zvláštnosti objektu – od stupně poškození vlivem počasí u různých materiálů až po stavební prostředí?

Uchovávat kulturní bohatství

Plným právem jsou ochranáři památek našimi nejkritičtějšími „zákazníky“. Chyby mohou lehce vést k nenávratné ztrátě kulturního majetku. Přesnost, co největší pečlivost a svědomitost jsou proto při sanování absolutní nutností. Proto je nejdříve projednán koncept s ohledem na ochranu památky včetně představ o jeho cíli. Cíl může být různý: Obnova vzhledu nebo konzervace dochovaného nálezu? Naši odborníci chápou problematiku péče o památky a rozumí stavbám, o jejichž uchování jedná.

Mimořádná kompetentnost

Za více než 50 let firma Remmers pracovala na mnohých významných stavbách v Evropě. V průběhu spolupráce s největšími odborníky v mezinárodním měřítku vzniklo jedinečné know-how v rámci oboru. Existují skutečně skvělé reference: nejvyšší kostelní věži v Evropě, chrámu v Ulmu (161 m), na katedrále Kolíně, na kostele sv. Štěpána ve Vídni, na bazilice Vasila Blaženého na Rudém náměstí před Kremlem a mnoho dalších. Také v tropickém podnebí Kambodže, na legendárních sloupech v Angkor Vat, se osvědčila odbornost a výrobky firmy Remmers.

Individuální řešení

Když se kameny rozpadají, potřebují odbornou pomoc. Jelikož naši odborníci čerpají ze široké palety produktových systémů, jsou schopni vytvořit jedinečné varianty hmot. Tak, jako je jedinečné obnovované stavební dílo samotné: ušito na míru dle druhu horniny, stupně poškození povětrností, dle vnějších podmínek a především v závislosti na specifikách té jedné stavební památky.

Ochrana památek

Protože pro nás je ochrana památek mnohem více, než jenom jedna oblast obchodování, založili jsme vzdělávací zařízení Bernard Remmers Akademie. Zde se vyměňují zkušenosti a předávají znalosti. Všechny finanční zisky, které zde vzniknou, jsou převáděny nadaci pro ochranu památek „ Deutsche Stiftung Denkmalschutz“. To je další příspěvek firmy Remmers k uchovávání kulturního dědictví.
www.remmers.cz
www.remmers.de
Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: