Reštaurovanie sôch, acc-silicones, silikóny, silikony, silikón, silikon, lukoprén, lukopren, lepší ako lukopren, formovanie, výroba foriem, pružné formy, elastické formy, potravinárské formy, potravinárský silikón, kotravinárské silikóny, reštaurovanie, sochy, Remmers, remmers, remers, remmers- SK

Realizované reštaurátorské práce > Ebnerovský dom
 • haha
  Grafické znázornenie sekundárnych zásahov
 • haha
  Kresba z roku 1880
 • haha
  Fotografia z konca 19. st.
 • haha
  Stav pred reštaurovaním- celá fasáda
 • haha
  Stav po reštaurovaní- celá fasáda
 • haha
  Stav pred reštaurovaní- arkier
 • haha
  Stav po reštaurovaní- arkier
 • haha
  Stav pred reštaurovaním- stredová časť arkiera
 • haha
  Stav po reštaurovaní- stredová časť arkiera
 • haha
  Stav pred reštaurovaním- stĺp arkiera
 • haha
  Stav po očistení- stĺp arkiera
 • haha
  Stav po vytmelení- stĺp arkiera
 • haha
  Stav po reštaurovaní- stĺp arkiera
 • haha
  Stav pred reštaurovaním- detail reliéfnej výzdoby
 • haha
  Stav po očistení- detail reliéfnej výzdoby
 • haha
  Stav po vytmelení- detail reliéfnej výzdoby
 • haha
  Stav po re3taurovaní- detail reliéfnej výzdoby
 • haha
  Stav pred reštaurovaním- strecha arkiera
 • haha
  Stav po rozobratí sekundárnej strechy arkiera
 • haha
  Stav po rozobratí sekundárnej klenby.
 • haha
  Rekonštrukcia strechy arkiera
 • haha
  Výmena kamenných článkov
 • haha
  Výmena kamenných článkov
 • haha
  Výmena kamenných článkov
Reštaurovanie Re-art Home
LOGIN
Zadajte heslo: